محبت مشن انٹرنیشنل

محفل شب برات و ختم خواجگان

مخدوم محمود مستوار قلندر کی زیر صدارت دربار شریف پر شب برات و ختم خواجگان کی محفل ہوئی