Umrah ke Sa’adat 2018

Peer Mastwaar Qalandar kay Hamrah Umrah ki Saadat *لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ* *Peer Mastwaar Qalandar* kay Hamrah Umrah karnay…